Solvind o Veranda

Tekniska data

Klicka för större bild

 

 

 

               - Försäkring -

Solfångaranläggningen räknas som en fast installation och omfattas normalt av gällande hemförsäkring. Vi rekommenderar därför att Du meddelar Ditt försäkringsbolag efter att anläggningen har tagits i drift.

 

 

 

 

 

 

 

 - GARANTI -

På systemet som helhet lämnas 1 års garanti.

Garantin omfattar inte skador vållande genom olyckshändelse, vandalism eller otillbörligt ingrepp och förutsätter att handhavande och installation har skett enligt gällande installation- och bruksanvisning.

Härvidlag gäller även att de separata anvisningar som medföljer solvärmebehållare, varmvattenberedare etc efterföljs.

Vid driftsproblem/reklamation skall installatören/återförsäljaren kontaktas innan andra åtgärder som föranleder kostnader eller ingrepp i apparaten vidtages.

 

 

 

Den speciella konstruktionen, har flera fördelar:

Bakväggen isolerar uteslutande genom luftens rörelser. Detta betyder t ex att man undgår hög stagnationstemperatur.

Dessutom verkar de många små hålen, som luften sugs in igenom som ett filter. Solcellen sitter väl skyddad mot luftföroreningar mm och kyls automatiskt av under driften. En lätt installation eftersom allt är samlat i ett.