Solvind o Veranda

          SV 30 AW sammankopplat med  braskamin och/eller golvvärme

                        Perfekt kombination med vattenmantlad braskamin för totaluppvärmning                                                                                  

                                                                                           

                                                                                

                                                             (klicka på bilden)

                            Sammankopplat med braskamin och/eller golvvärme

  

                  Behållare 1 värms uteslutande av solen och              Blandningsvetilen vid braskaminen

               behållare 2 värms upp av braskamin eller                 säkerställer att kaminen inte matas med

              en el-patron då det inte eldas i kaminen                     alltför låg temperatur på det ingående

              Storleken på behållare 2 anpassas efter                    vätskeflödet. Pumpen P2 startar först då

              förhållandena och beroende på önskad                      kaminen är varm. (t ex över 60 gr C).

              kapacitet.

 

         Idealiskt är att kombinera systemet med golvvärme i en del av rummen. Värmen från kaminen

         lagras i golvet och kommer till pass då elden slocknat.