Solvind o Veranda

           - SV 30 -

Värmer ca 120 m3 luft per  tim    med ca +40 grader ifh yttertemperatur, beroende på solinstrålning och max 150 kvm golvyta. (Enhetens vikt ca 32 kg)

 

Ägaren till huset ovan, Steven säger: Det blev så varmt inne , så  jag blev tvungen att skaffa mig en svalluftsfläkt.

 

 

Våra modeller:  

 - Luft modeller

 - Vatten modeller

 - Luft & vatten (Hybrid)

 - Solceller

SV3

Vi med fritidshus känner väl alla igen oss:

Huset blir instängt och fuktigt av att stå oanvänt under vintern. Nu kan man få torr, frisk och varm luft i huset.

Driften är helt GRATIS!

SolarVenti blåser in torr, frisk och uppvärmd luft med ett fantastiskt resultat.

Den instängda luften försvinner! 

Varm o torr luft till permanentboende.

När SolarVenti luftsolfångare är monterad på det permanenta bostadshuset förbättras husets inomhusklimat avsevärt, den allmänna luftfuktigheten sjunker, både i den vardagliga inomhusluften samt i husets konstruktion och inventarier.   

Året runt, utan underhåll och varje gång solen skiner, skickar luftsolfångaren kostnadsfri, varm och torr luft in i byggnaden och trycker ut unken, fuktig luft. 

Luftsolfångaren är GRATIS i drift. Den drivs uteslutande av solen - utan att belasta vare sig användarens plånbok eller planetens koldioxidsiffror.

 

Solpanel mer än bara värme:

Kan användas till både värme, varmvatten och svalluft.

Det behövs inte solsken, luftsolpanel drivs av solvinden dvs uv-strålning.

                                          

 

 

                         Fördelar med Solpanel:

                            - 0 kr i driftskostnad

                            - kräver ingen el         

                            - enkel installation som den händige klarar

                            - underhållsfri, sköter sig helt själv

                            - lågt inköpspris, från ca 3.000 kr

 

    

 

 

                                                  

 

 

 

Återförsäljare åt Solar Venti:  Stockholm Norr / Norrtälje